• V/VI wiek Na terenie Mazowsza osiedlają się Słowianie (przybyli zapewne z obszaru kultury kijowskiej). Osadnictwo rozwija się od Służewa (obecnie Służewiec) w górę biegu rzeki Sadurki (obecnie Potok Służewiecki) wypływającej początkowo z rejonu Odolan.
 • X wiek Władcy Polan uzyskują kontrolę nad Mazowszem.
 • 966 r. Mieszko I przyjmuje chrzest.
 • 1065 r. Na terenie Służewa powstaje ośrodek misyjny Zakonu Świętego Benedykta.
 • II połowa XII wieku Kazimierz II Sprawiedliwy nadaje włości służewieckie (wraz z obszarem obecnych Włoch) opactwu Kanoników Regularnych w Czerwińsku nad Wisłą.
 • 1238 r. Erygowana zostaje parafia na Służewiu pw. św. Katarzyny.
 • Ok. 1242 r. Kanonicy Regularni w drodze zamiany oddają m.in. teren Włoch Konradowi Mazowieckiemu.
 • 1245 r. Konrad Mazowiecki nadaje Służew rycerzowi Gotardowi za zasługi w walce z Jaćwingami lub w ramach przygotowań do walk z Bolesławem V Wstydliwym o kontrolę nad ziemią krakowską.
 • XIV wiek W okolicach Budek Szczęśliwickich istnieje wieś o nazwie Sopęchy należąca do rycerza Mikołaja.
 • 1422 r. Właścicielem Sopęchów i Porzucewa (obecnie Nowe Włochy) jest rycerz Strachota.
 • 1452 r. Piotr Strachota sprzedaje część Porzucewa Janowi Włochowi.
 • II połowa XV wieku Gospodarzem Porzucewa jest Mikołaj Włoch, brata Jana i ojciec Katarzyny.
 • 1523 r. Katarzyna, córka Mikołaja podaje się w dokumentach za mieszkankę Włoch inaczej Porzucewa.
 • XVI wiek Wieś Sopęchy zamieszkała przez potomków rycerza Witka zmienia nazwę na Witki. Wieś Włochy jest własnością rodziny Nadarzyńskich.
 • II połowa XVI wieku Stanisław Rakowski właścicielem Włoch i Witek.
 • I połowa XVII wieku Właścicielem Włoch (być może w spadku po matce Annie Rozdrażewskiej) zostaje ks. Andrzej Leszczyński, kanclerz wielki koronny, od 1653 r. Prymas Polski, który buduje we Włochach letni dworek.
 • II połowa 1656 r. Andrzej Leszczyński przekazuje Włochy swojemu bratankowi Wacławowi Leszczyńskiemu z okazji ślubu z Konstancją Czarnecką, córką Stefana
 • 1656-1657 Wieś Witki zostaje całkowicie zniszczona podczas potopu szwedzkiego, najprawdopodobniej w zemście na stronniku Jana Kazimierza.
 • 1671 r. W pałacyku letnim we Włochach grupa magnatów spiskuje z agentem francuskim Ulrykiem Werdumem przeciwko królowi Michałowi Korybutowi Wiśniowieckiemu.
 • 1688 r. Umiera Wacław Leszczyński. Włochy stają się własnością jego syna Stefana.
 • 1722 r. Umiera Stefan Leszczyński. Włochy otrzymuje w spadku córka Ewa i zięć Jan Szembek.
 • I połowa XVIII wieku Właścicielem Witek jest Izabela Czartoryska.
 • Koniec XVIII w. Właścicielem Włoch jest Konstancja z Platerów Hylzenowa.
 • VII 1794 r. Przed zdobyciem Warszawy we Włochach kwateruje król Prus Fryderyk Wilhelm.
 • 1795 r. Tadeusz Antoni Mostowski obejmuje Włochy w spadku po swojej babce Konstancji.
 • 1842 r. Powstają pierwsze cegielnie.
 • 1844 r. Włochy kupuje Andrzej Koelichen, potomek osadników holenderskich. Teren podzielony zostaje na pół linią kolei warszawsko-wiedeńskiej.
 • 1861 r. Spadek po Andrzeju obejmują synowie. Pałac Koelichenów staje się własnością Karola Emila, a cegielnie przechodzą na Edwarda.
 • Ok. 1855 r. Powstaje przystanek kolejowy Włochy i bocznica.
 • 1883 r. Armia rosyjska rozpoczyna budowę Fortu nr V.
 • 1890 r. Po wschodniej stronie Starych Włoch powstaje fabryka Towarzystwa Akcyjnego Walcowni i Fabryki Narzędzi Rolniczych "Włochy".
 • Początek 1915 r. Włochy zostają zajęte przez armię niemiecką.
 • 1915 r. Na terenie dawnej Walcowni Włoch przy ulicy Fabrycznej (dziś Techników) powstaje szkoła.
 • 1925 r. Koelichenowie rozpoczynają parcelację swoich dóbr.
 • 17 marca 1930 r. Minister Spraw Wewnętrznych RP tworzy rozporządzeniem gminę Włochy, obejmującą teren Włoch, Solips, Wiktoryna, kolonii Marianówki, osady Wiktoryn-Rappówek i tereny po byłym forcie rosyjskim nr V.
 • VII 1930 r. Ksiądz Czesław Skomorowski rozpoczyna budowę drewnianej kaplicy pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
 • 1 XII 1934 Abp. Aleksander Kakowski eryguje parafię we Włochach. Pierwszym proboszczem zostaje ks. dr Julian Chrościcki.
 • 27 marca 1939 r. Minister Spraw Wewnętrznych nadaje dekretem prawa miejskie Włochom.
 • 8 IX 1939 r. Do Włoch wkracza armia niemiecka.
 • 16 IX 1944 r. Armia niemiecka zmusza 5 tys. mężczyzn z Włoch do opuszczenia miasta. Większość zamknięta zostaje w obozie w Pruszkowie (Durchgangslager 121 Pruszków).
 • 18 I 1945 Do Włoch wkraczają jednostki Armii Czerwonej (I Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte). Komuniści przejmują władzę w mieście.
 • 15 maja 1951 r. miasto Włochy zostaje przyłączone do Warszawy jako część dzielnicy Ochota.
 • 27 maja 1990 r. Mieszkańcy Włoch wybierają Radę Gminy Ochota. W 10-mandatowym okręgu obejmującym obecną Dzielnicę Włochy 9 mandatów otrzymują kandydaci Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" (powołanego przez środowisko obecnej Partii Demokratycznej) a 10-ty mandat Urszula Czuma. W Radzie Gminy Ochota KO"S" dysponuje 40-oma mandatami (na 45).
 • 19 czerwca 1994 r. Powstaje gmina Warszawa-Włochy na mocy ustawy Sejmu.
 • 27 października 2002 r. Kolejna ustawa Sejmu w miejsce zlikwidowanej gminy Warszawa-Włochy tworzy dzielnicę Włochy m. st. Warszawy. W wyborach Rady Dzielnicy 8 mandatów otrzymuje Wspólnota 2002 (obecnie WDW), 6 mandatów PiS, 3 mandaty SLD, 2 mandaty PO, po 1 mandacie LPR i Razem Polsce. Powstaje koalicja Wspólnota 2002/SLD.
 • 11 kwietnia 2003 W Radzie Dzielnicy powstaje koalicja PiS/SLD/PO/RP/LPR.
 • 14 marca 2005 r. W Radzie Dzielnicy powstaje koalicja PiS/SLD/Wspólnota 2002
 • 12 listopada 2006 r. Mieszkańcy Włoch wybierają Radę Dzielnicy Włochy. PO - 8 mandatów, PiS - 7 mandatów, WDW - 5 mandatów, SLD - 1 mandat. Utrzymuje się koalicja PiS/SLD/WDW.
 • 21 listopada 2010 r. Mieszkańcy Włoch wybierają Radę Dzielnicy Włochy. WDW - 7 mandatów, PO - 6 mandatów, PiS - 6 mandatów, SLD - 1 mandat, SSW - 1 mandat. Utrzymuje się koalicja PiS/SLD/WDW.
 • 16 listopada 2014 r. Mieszkańcy Włoch wybierają Radę Dzielnicy Włochy. PiS - 9 mandatów; PO - 6 mandatów; WDW - 5 mandatów; SSW - 1 mandat.
 1. Strona www.wlochy.waw.pl publikowana jest przez Klub Miłośników Włoch.
 2. Każdy może umieszczać na stronie www.wlochy.waw.pl swoje artykuły, jeśli tożsamość autora będzie znana administracji tej strony i jeśli autor nie narusza swoją publikacją obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych innych osób.
 3. Publikacje naruszające obowiązujące prawo lub bezprawnie naruszające dobra osobiste innych osób będą usuwane bezzwłocznie po zawiadomieniu administratora tej strony na adres webmaster@wlochy.waw.pl lub telefonicznie pod numerem (22) 8628418.
 4. Ponadto administracja strony zastrzega sobie prawo do usunięcia każdej publikacji bez wyjaśnienia.
 5. Przez fakt publikacji na tej stronie autor wyraża zgodę na zrekompensowanie wszelkich skutków swojej publikacji wydawcy tej strony oraz zrzeka się majątkowych praw autorskich w zakresie obejmującym publikację na tej stronie.