Text Size
poniedziałek, sierpień 08, 2022

www.wlochy.waw.pl

CLIX Liceum Ogolnoksztalcace im. Krola Jana III Sobieskiego

CLIX Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego
 • Wykaz podręczników na rok szk. 2022/23
  05 sierpień 2022
  W zakładce "Podręczniki 2022/23" znajdują się listy podręczników dla wszystkich poziomów klas na rok szkolny 2022/23. PODRĘCZNIKI 22/23
 • Rekrutacja uzupełniająca 2022/23
  28 lipiec 2022
  WAŻNE! Rekrutacja uzupełniająca odbywa się bez użycia systemu elektronicznego. Od 1 sierpnia do 3 sierpnia 2022 do godz. 15:00 należy złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły na wolne miejsca. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: kopię świadectwa ukończenia szkoły podstwowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Wniosek wraz z dokumentami można również przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@solipska.edu.pl
 1. Strona www.wlochy.waw.pl publikowana jest przez Klub Miłośników Włoch.
 2. Każdy może umieszczać na stronie www.wlochy.waw.pl swoje artykuły, jeśli tożsamość autora będzie znana administracji tej strony i jeśli autor nie narusza swoją publikacją obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych innych osób.
 3. Publikacje naruszające obowiązujące prawo lub bezprawnie naruszające dobra osobiste innych osób będą usuwane bezzwłocznie po zawiadomieniu administratora tej strony na adres webmaster@wlochy.waw.pl lub telefonicznie pod numerem (22) 8628418.
 4. Ponadto administracja strony zastrzega sobie prawo do usunięcia każdej publikacji bez wyjaśnienia.
 5. Przez fakt publikacji na tej stronie autor wyraża zgodę na zrekompensowanie wszelkich skutków swojej publikacji wydawcy tej strony oraz zrzeka się majątkowych praw autorskich w zakresie obejmującym publikację na tej stronie.