Historia Wloch

Drukuj

 • V/VI wiek Na terenie Mazowsza osiedlają się Słowianie (przybyli zapewne z obszaru kultury kijowskiej). Osadnictwo rozwija się od Służewa (obecnie Służewiec) w górę biegu rzeki Sadurki (obecnie Potok Służewiecki) wypływającej początkowo z rejonu Odolan.
 • X wiek Władcy Polan uzyskują kontrolę nad Mazowszem.
 • 966 r. Mieszko I przyjmuje chrzest.
 • 1065 r. Na terenie Służewa powstaje ośrodek misyjny Zakonu Świętego Benedykta.
 • II połowa XII wieku Kazimierz II Sprawiedliwy nadaje włości służewieckie (wraz z obszarem obecnych Włoch) opactwu Kanoników Regularnych w Czerwińsku nad Wisłą.
 • 1238 r. Erygowana zostaje parafia na Służewiu pw. św. Katarzyny.
 • Ok. 1242 r. Kanonicy Regularni w drodze zamiany oddają m.in. teren Włoch Konradowi Mazowieckiemu.
 • 1245 r. Konrad Mazowiecki nadaje Służew rycerzowi Gotardowi za zasługi w walce z Jaćwingami lub w ramach przygotowań do walk z Bolesławem V Wstydliwym o kontrolę nad ziemią krakowską.
 • XIV wiek W okolicach Budek Szczęśliwickich istnieje wieś o nazwie Sopęchy należąca do rycerza Mikołaja.
 • 1422 r. Właścicielem Sopęchów i Porzucewa (obecnie Nowe Włochy) jest rycerz Strachota.
 • 1452 r. Piotr Strachota sprzedaje część Porzucewa Janowi Włochowi.
 • II połowa XV wieku Gospodarzem Porzucewa jest Mikołaj Włoch, brata Jana i ojciec Katarzyny.
 • 1523 r. Katarzyna, córka Mikołaja podaje się w dokumentach za mieszkankę Włoch inaczej Porzucewa.
 • XVI wiek Wieś Sopęchy zamieszkała przez potomków rycerza Witka zmienia nazwę na Witki. Wieś Włochy jest własnością rodziny Nadarzyńskich.
 • II połowa XVI wieku Stanisław Rakowski właścicielem Włoch i Witek.
 • I połowa XVII wieku Właścicielem Włoch (być może w spadku po matce Annie Rozdrażewskiej) zostaje ks. Andrzej Leszczyński, kanclerz wielki koronny, od 1653 r. Prymas Polski, który buduje we Włochach letni dworek.
 • II połowa 1656 r. Andrzej Leszczyński przekazuje Włochy swojemu bratankowi Wacławowi Leszczyńskiemu z okazji ślubu z Konstancją Czarnecką, córką Stefana
 • 1656-1657 Wieś Witki zostaje całkowicie zniszczona podczas potopu szwedzkiego, najprawdopodobniej w zemście na stronniku Jana Kazimierza.
 • 1671 r. W pałacyku letnim we Włochach grupa magnatów spiskuje z agentem francuskim Ulrykiem Werdumem przeciwko królowi Michałowi Korybutowi Wiśniowieckiemu.
 • 1688 r. Umiera Wacław Leszczyński. Włochy stają się własnością jego syna Stefana.
 • 1722 r. Umiera Stefan Leszczyński. Włochy otrzymuje w spadku córka Ewa i zięć Jan Szembek.
 • I połowa XVIII wieku Właścicielem Witek jest Izabela Czartoryska.
 • Koniec XVIII w. Właścicielem Włoch jest Konstancja z Platerów Hylzenowa.
 • VII 1794 r. Przed zdobyciem Warszawy we Włochach kwateruje król Prus Fryderyk Wilhelm.
 • 1795 r. Tadeusz Antoni Mostowski obejmuje Włochy w spadku po swojej babce Konstancji.
 • 1842 r. Powstają pierwsze cegielnie.
 • 1844 r. Włochy kupuje Andrzej Koelichen, potomek osadników holenderskich. Teren podzielony zostaje na pół linią kolei warszawsko-wiedeńskiej.
 • 1861 r. Spadek po Andrzeju obejmują synowie. Pałac Koelichenów staje się własnością Karola Emila, a cegielnie przechodzą na Edwarda.
 • Ok. 1855 r. Powstaje przystanek kolejowy Włochy i bocznica.
 • 1883 r. Armia rosyjska rozpoczyna budowę Fortu nr V.
 • 1890 r. Po wschodniej stronie Starych Włoch powstaje fabryka Towarzystwa Akcyjnego Walcowni i Fabryki Narzędzi Rolniczych "Włochy".
 • Początek 1915 r. Włochy zostają zajęte przez armię niemiecką.
 • 1915 r. Na terenie dawnej Walcowni Włoch przy ulicy Fabrycznej (dziś Techników) powstaje szkoła.
 • 1925 r. Koelichenowie rozpoczynają parcelację swoich dóbr.
 • 17 marca 1930 r. Minister Spraw Wewnętrznych RP tworzy rozporządzeniem gminę Włochy, obejmującą teren Włoch, Solips, Wiktoryna, kolonii Marianówki, osady Wiktoryn-Rappówek i tereny po byłym forcie rosyjskim nr V.
 • VII 1930 r. Ksiądz Czesław Skomorowski rozpoczyna budowę drewnianej kaplicy pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
 • 1 XII 1934 Abp. Aleksander Kakowski eryguje parafię we Włochach. Pierwszym proboszczem zostaje ks. dr Julian Chrościcki.
 • 27 marca 1939 r. Minister Spraw Wewnętrznych nadaje dekretem prawa miejskie Włochom.
 • 8 IX 1939 r. Do Włoch wkracza armia niemiecka.
 • 16 IX 1944 r. Armia niemiecka zmusza 5 tys. mężczyzn z Włoch do opuszczenia miasta. Większość zamknięta zostaje w obozie w Pruszkowie (Durchgangslager 121 Pruszków).
 • 18 I 1945 Do Włoch wkraczają jednostki Armii Czerwonej (I Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte). Komuniści przejmują władzę w mieście.
 • 15 maja 1951 r. miasto Włochy zostaje przyłączone do Warszawy jako część dzielnicy Ochota.
 • 27 maja 1990 r. Mieszkańcy Włoch wybierają Radę Gminy Ochota. W 10-mandatowym okręgu obejmującym obecną Dzielnicę Włochy 9 mandatów otrzymują kandydaci Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" (powołanego przez środowisko obecnej Partii Demokratycznej) a 10-ty mandat Urszula Czuma. W Radzie Gminy Ochota KO"S" dysponuje 40-oma mandatami (na 45).
 • 19 czerwca 1994 r. Powstaje gmina Warszawa-Włochy na mocy ustawy Sejmu.
 • 27 października 2002 r. Kolejna ustawa Sejmu w miejsce zlikwidowanej gminy Warszawa-Włochy tworzy dzielnicę Włochy m. st. Warszawy. W wyborach Rady Dzielnicy 8 mandatów otrzymuje Wspólnota 2002 (obecnie WDW), 6 mandatów PiS, 3 mandaty SLD, 2 mandaty PO, po 1 mandacie LPR i Razem Polsce. Powstaje koalicja Wspólnota 2002/SLD.
 • 11 kwietnia 2003 W Radzie Dzielnicy powstaje koalicja PiS/SLD/PO/RP/LPR.
 • 14 marca 2005 r. W Radzie Dzielnicy powstaje koalicja PiS/SLD/Wspólnota 2002
 • 12 listopada 2006 r. Mieszkańcy Włoch wybierają Radę Dzielnicy Włochy. PO - 8 mandatów, PiS - 7 mandatów, WDW - 5 mandatów, SLD - 1 mandat. Utrzymuje się koalicja PiS/SLD/WDW.
 • 21 listopada 2010 r. Mieszkańcy Włoch wybierają Radę Dzielnicy Włochy. WDW - 7 mandatów, PO - 6 mandatów, PiS - 6 mandatów, SLD - 1 mandat, SSW - 1 mandat. Utrzymuje się koalicja PiS/SLD/WDW.
 • 16 listopada 2014 r. Mieszkańcy Włoch wybierają Radę Dzielnicy Włochy. PiS - 9 mandatów; PO - 6 mandatów; WDW - 5 mandatów; SSW - 1 mandat.